FRED. OLSEN PRODUCTION ASA-AVTALE OM FINANSIERING

Fred. Olsen Productiona ASA har akseptert tilbud
på en USD 500 millioner 10 års Secured Revoving
Credit Facility som vil bli benyttet til å
refinansiere eksisterende gjeld, generell
finansiering av selskapets virksomhet samt
fremtidig utvidelse av selskapets FPSO/FSO flåte.
Det er forventet at endelig avtale inngås i løpet
av månedskfitet mai/juni 2007. Lånet arrangeres
av DnB NOR, Fortis Bank and Nordea.

For full informasjon se www.newsweb.noFred. Olsen Productiona ASA har akseptert tilbud
på en USD 500 millioner 10 års Secured Revoving
Credit Facility som vil bli benyttet til å
refinansiere eksisterende gjeld, generell
finansiering av selskapets virksomhet samt
fremtidig utvidelse av selskapets FPSO/FSO flåte.
Det er forventet at endelig avtale inngås i løpet
av månedskfitet mai/juni 2007. Lånet arrangeres
av DnB NOR, Fortis Bank and Nordea.

For ytterligere informasjon kan Per-Oscar Lund
kontaktes på tlf. 22 34 11 81 / 90 78 02 54.

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.