MOTTATT BØRSSØKNAD OM NOTERING

Oslo Børs har mottatt søknad fra Fred. Olsen
Production ASA om børsnotering, alternativt
notering på Oslo Axess. Det følger av
børsforskriften § 5-1 at anvendelsesområde
for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er
notert og har søkt notering. Informasjonsplikten
etter reglene i børsforskriften vil fra og med i
dag bli gjeldende for Fred. Olsen Production ASA.

Selskapsinformasjon:

Navn: Fred. Olsen Production ASA
Ticker: FOP
ISIN: NO0010354020

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.