STRATEGISK SAMARBEIDSAVTALE MED MARUBENI CORPORATION

Fred. Olsen Production ASA har inngått en
strategisk samarbeidsavtale med Marubeni
Corporation fra Japan hvor partene har blitt enige
om å jobbe sammen for å identifisere og utvikle
FSO/FPSO prosjekter i visse land i Sør-øst Asia
(Kina, Vietnam, Cambodja & Thailand).

For full informasjon se www.newsweb.noFred. Olsen Production ASA har inngått en
strategisk samarbeidsavtale med Marubeni
Corporation fra Japan hvor partene har blitt enige
om å jobbe sammen for å identifisere og utvikle
FSO/FPSO prosjekter i visse land i Sør-øst Asia
(Kina, Vietnam, Cambodja & Thailand). Det er
forventet en sterk vekst i etterspørselen etter
FSO/FPSO tjenester i denne regionen, og FOP ser
denne alliansen som et verktøy til å akselerere
markedsadgangen i området.

Kontaktperson:
COO Paal Hylin, telefon +47 22 34 10 00
mob.nr. +47 90 51 67 02
SVP Asle Bjørnstad, telefon +47 22 34 10 00
mob.nr. +47 90 09 22 30

Fred. Olsen Production ASA er en ledende operatør
av flytende oljeproduksjonsenheter. Fred. Olsen
Production eier og operer indirekte fem FSO/FPSO-
enheter, hvorav én FPSO er eid i et 50/50
partnerskap. Flåten vil utvides i 2007 gjennom
konvertering av tankskipet Knock Allan til en
FPSO. En presentasjon av selskapet er lagt ut på
selskapets hjemmeside www.fpso.no.

Marubeni Corporation er et av Japans ledende
internasjonale handels- og investeringsselskaper.
Selskapet har et verdensomspennende nettverk med
13 filialer i Japan og 121 i 72 andre land.
Marubeni er engasjert i handel med et bredt
spekter av industri-, jordbruks-, og
forbrukervarer i tillegg til handel med
naturresurser. Marubeni har også lang erfaring med
gjennomføring av store kapitalprosjekter over hele
verden. For regnskapsåret som ble avsluttet
31.03.07 hadde Marubeni en nettoinntekt
tilsvarende 119,3 milliarder japanske Yen og
totale eiendeler tilsvarende 4.873,3 milliarder
japanske Yen. Mer informasjon er tilgjengelig på
selskapets hjemmeside www.marubeni.com.

Om oss

Fred. Olsen Production ASA (FOP) is listed on the Oslo Stock Exchange (trades under the ticker "FOP") and has been active in the offshore oil & gas production business since 1994. FOP’s first day of listing was May 11th 2007. First Olsen Ltd. (FOL), a company owned 50% by Ganger Rolf ASA and 50% by Bonheur ASA is the main shareholder with 61.5% of the outstanding shares.