Fred. Olsen Renewables åpner Crystal Rig II Wind Farm i Skottland, Storbritannia

Crystal Rig II Wind Farm blir i dag åpnet av Skottlands energiminister Jim Mather. Vindkraftverket består av 60 Siemens 2,3 MW vindturbiner som til sammen har en installert effekt på 138 MW.  Sammen med Crystal Rig I bringer dette hele vindparken på Crystal Rig opp til totalt 200 MW.  Anlegget står for nesten 10% av Skottlands kapasitet innen vindkraft, og forsyner over 110.000 husholdninger med fornybar energi.

Crystal Rig er lokalisert 65 km øst for Edinburgh med Dunbar som nærmeste by, og parken dekker et område på ca. 10 kvadratkilometer. Prosjektet har i stor grad benyttet lokale leverandører og kontraktører. Blant de største samarbeidspartnerne er konsulentselskapet Natural Power Consultants, turbinprodusenten Siemens, samt kontraktørene for bygging og elektroarbeid, Jones Bros., Morrison Construction og Balfour Beatty Engineering Services (BBES).

Torger Lien, CEO i Fred. Olsen Renewables har gitt følgende kommentar:

“ Dagen i dag markerer en viktig milepæl for oss i Fred. Olsen Renewables. Med dette prosjektet har Fred. Olsen Renewables en samlet portefølje av vindkraft i Skottland på 315 MW, noe som gjør oss til et av Storbritannias største enkeltstående vindkraftselskaper.

 Vi er stolte og glade for å være en del av Skottlands bidrag til å nå Storbritannias mål for fornybar energi, og vi ser suksessen og lærdommen fra Skottland som svært viktig for vår utvikling av vindkraftprosjekter også  i Skandinavia.”

 

Kontaktinformasjon:

Torger Lien
CEO, Fred.Olsen Renewables

Tel.: 22 34 10 00

Nick Emery
MD, Fred.Olsen Renewables UK

Tel : +44 (0) 207 921 0975

Fred. Olsen Renewables (FOR) har utviklet og driftet vindparker siden midten av 1990-tallet, og har gjennom sitt arbeid vist en sterk vilje til å øke produksjonen av fornybar energi i Skottland og i Storbritannia. Porteføljen av vindparker i drift omfatter Rothes (51 MW), Paul’s Hill (64 MW) og Crystal Rig (200 MW) noe som utgjør en total kapasitet på 315 MW. Prosjekter som har blitt gitt konsesjon inkluderer Mid Hill (75 MW), Windy Standard II (37,5 MW) og Rothes II (40 MW), samt et stort offshore-prosjekt i Irskehavet, Codling Bank (opp til 1 GW). I tillegg drives det frem et annet offshore-prosjekt, nemlig Forth Array (415) som er lokalisert 17 km fra kysten av St. Abbs og som er ett av prosjektene i skotsk territorialfarvann som ble tildelt av Crown Estate i 2009. FOR er et heleid datterselskap av de børsnoterte selskapene Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, og er ansvarlig for satsing på produksjon av fornybar energi. Se www.fredolsen-renewables.com for mer informasjon.