Fred. Olsen starter bygging av Lista vindkraftverk.

 

Oslo, 5. mai 2011.

Lista Vindkraftverk AS, et heleid datterselskap av Fred. Olsen Renewables AS, har i dag tildelt kontrakten for anleggs- og elektrotekniske arbeider for Lista Vindkraftverk i Vest-Agder til Veidekke Entreprenør AS. Dette markerer starten på byggingen av Lista Vindkraftverk. Turbinkontrakten og øvrige kontrakter vil bli inngått i løpet av mai måned. Anleggsperioden vil vare i snaue to år, og den første kraften fra anlegget vil etter planen produseres i fjerde kvartal 2012.

Lista Vindkraftverk består av 31 vindturbiner, og vil produsere nok kraft til å forsyne 12.000 hustander. Den samlede investeringen er estimert til ca. 900 mill NOK, hvorav 388 mill NOK dekkes gjennom investeringsstøtte fra Enova. I anleggsperioden vil 40-60 personer være engasjert på anlegget. I driftsperioden vil 5–10 personer ha fast arbeid på vindkraftverket.

”Vi er veldig glade for endelig å kunne ta fatt på byggearbeidene på Lista. Dette er Fred. Olsen Renewables’ første utbygging av vindkraft i Norge, og vi ser frem til å kunne levere fornybar energi fra vind også til norske kunder, sier Torger Lien, administrerende direktør for Fred. Olsen Renewables AS. Dette har vært en lang og omfattende prosess frem til nå, og vi er en stor takk skyldig både til Farsund kommune og til politikere fra regionen for støtten gjennom hele denne prosessen.”

For ytterligere informasjon, kontakt:

Torger Lien, administrerende  direktør, tlf.           91888112

Øyvind Lund,  prosjektdirektør   tlf.                       48143820

 

Fred. Olsen Renewables (FOR) har utviklet og driftet vindparker siden midten av 1990-tallet, og har i dag fire prosjekter med til sammen 317 MW landbasert vindkraft i drift. Bortsett fra 2 mindre vindturbiner i Sverige er produksjonen lokalisert i Storbritannia. I tillegg har selskapet konsesjon til å bygge ytterligere 275 MW på land, fordelt med 160 MW i Storbritannia, 90 MW i Norge og 25 MW i Sverige. FOR har også 50% av en konsesjon til å bygge et 1000 MW offshore prosjekt i Irskesjøen. Ytterligere prosjekter er under utvikling i alle landene.

FOR er et heleid datterselskap av de børsnoterte selskapene Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, og er ansvarlig for gruppens satsing på produksjon av fornybar energi. Se www.fredolsen-renewables.com for mer informasjon.

Abonner