Effektiv og bra bistand

Nye Fredskorpset får karakteren bestått i en omfattende internasjonal evaluering av virksomheten. Mer enn 1000 nordmenn har vært Fredskorpsdeltagere siden starten i 2000.

Den nye måten å drive utviklingssamarbeide på - Fredskorpset, er evaluert etter fem års operativ virksomhet, og Fredskorpset får gode karakter for sitt arbeid. Fredskorpset er en relevant og effektiv måte å gjennomføre Norges mål for samarbeidet med utviklingslandene, skriver danske Pem consult, som har evaluert Fredskorpset sammen med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Rapporten sier videre at Fredskorpsets utvekslingsprogram har vist sitt potensial. Rapporten gir også Fredskorpset skryt for å ha en: "liten, ubyråkratisk, fleksibel og serviceorientert" stab.

Fredskorpset gir vanlige folk og bedrifter en flott mulighet til å bidra i internasjonalt utviklingsarbeide, skriver det danske konsulentselskapet PEM, i rapporten.Fredskorpset kan bli" et eksempel for andre donorer å følge", og " Fredskorpsdeltagerne får kunnskap og uunnværlige sosiale og kommunikative egenskaper" etter arbeidsoppholdet.

Pem consult, gir også mange råd om hvor modellen kan bli bedre og der legges det størst vekt på at Fredskorpset må bli bedre på institusjonsbygging. Pem anbefaler å ta vekk aldersgrenser, og mener at Fredskorpset bør bruke mer ressurser på forhåndsanalyser av partnerne.


Tidligere statssekretær, direktør for Norad og ambassadør i Sør Afrika Per Ø. Grimstad, sier om Fredskorpset:

Fakta:
Fredskorpset måte å jobbe på viser respekt for den kunnskap og kompetansen som også finnes i fattige land. Økt kunnskap og kompetanse kan ikke tas fra et menneske og det nettverket som Fredskorpset utgjør i landene, spesielt i sørlige Afrika, er en viktig ressurs for utviklingen fremover", sier Grimstad, som kan kontaktes for bakgrunnskunnskap om både det gamle Fredskorpset og det nye. Kontaktes på telefon 90 07 86 46.


Fredskorpset er en ny måte å tenke bistand og utviklingssamarbeide på. Ikke lenger en enveis metode fra Norge til andre land, men likeverdig utveksling der også godt kvalifiserte profesjonelle med jobb i sitt hjemland har bidratt med sin kompetanse inn i norske institusjoner og bedrifter. Siden starten i 2000 har 677 afrikanske, asiatiske og Latin Amerikanske ingeniører, lærere, leger, advokater, terapeuter, designere, sykepleiere og andre fagfolk jobbet i Norge. Fredskorpset er et unikt nettverk av partnere i 54 land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Siden starten i 2000 har nærmere 2500 profesjonelle jobbet for å lære bort og lære selv og bidra til større kunnskap og kompetanse i mer enn bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Det er Fredskorpset 320 partnere i 54 land som utveksler deltagere seg i mellom.Fredskorpset er et norsk forvaltningsorgan som legger til rette for utveksling av mennesker mellom bedrifter og organisasjoner i Norge og land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Det er underlagt Utenriksdepartementet og skal fremme gjensidig læring, styrke demokratisering og bidra til større grad av likeverd og solidaritet. Utvekslingen går begge veier: nordmenn reiser til land i sør, og mennesker fra sør utveksles til Norge. Det nye Fredskorpset ble etablert i 2000 med klarere idealistisk og ungdommelig profil. Fredskorpset rekrutterer ikke fredskorpserne selv, men gir økonomisk støtte til virksomheter som har etablert et forpliktende samarbeid hvor toveis jobbutveksling utgjør grunnlaget. Fredskorpset er fullt ut finansiert over statsbudsjettet. I 2006 mottok Fredskorpset 165 millioner kroner.

For hele rapporten ta kontakt med Fredskorpset på 24 14 57 00, eller info@fredskorpset.no, eller last ned versjonen på www.norad.no under evaluering.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Direktør Tor Elden i Fredskorpset

Telefon: 41513164 eller kontor. 24 14 57 00