Utvikling av mennesker gjennom Fredskorpset. Av Per Kr. Lunden

Det trengs mer enn penger for å skape utvikling i verdens fattigste land. Fredskorpset i Norge har som mål å utvikle mennesker – både i utviklingsland og i Norge. En ny uavhengig evaluering viser at Fredskorpset lykkes.

Det satses store summer på å bekjempe fattigdom i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Regjeringer, aktivister og den internasjonale samfunn arbeider alle for at FNs tusenårsmål i kampen mot fattigdom skal kunne oppfylles i 2015. De fleste erkjenner at fattige land ikke kan utvikles utenfra, selv om økonomisk hjelp og handler er viktig. Kraften til utvikling ligger i hodene og hjertene til de som vil gjøre noe med fattigdom i egne land. Og hodene og hjertene kan utvikles ved hjelp av kunnskap, erfaringer, internasjonal eksponering og kreativ tenkning.

Fredskorpset konsentrerer seg om utvikling av menneskene – eller hodene og hjertene. Hovedmålgruppen er unge mennesker opp til 35 år. Jeg har, som styreleder i Fredskorpset, vært så heldig å møte mange av disse før, under og etter perioden som deltaker i Fredskorpset. Ved hjelp av internasjonal eksponering har fredskorpsdeltakerne har tatt enorme sprang i personlig og faglig utvikling. De har fått stor selvtillit og ser nye løsninger på problemer og utfordringer. De er både kritiske og kreative, og alltid med fornye tro på egne ressurser. Mange framstår som de nye lederne i utviklingsland, både i offentlig og privat sektor. Flere deltakerne beskriver året i Fredskorpset som et veiskille i livet, og mange oppdager ikke hva de har lært før lenge etter at de har kommet hjem.

Et år som deltaker i Fredskorpset er noe helt annet enn å reise. Mens en ungdom på reise bare kan ta toget eller flyet videre når han eller hun kjeder seg eller møter motgang og problemer, skal fredskorpsdeltakeren utvikle seg ved å hanskes med utfordringer – både faglige, kulturelle og menneskelige. De aller fleste deltakerne sliter i perioder. De stiller seg spørsmål om ”Hva gjør jeg her?” og føler uro og frustrasjon over ikke å bli forstått eller selv ha problemer med å forstå omgivelsene i et land langt borte hjemmefra. Deltakerne har forberedt seg godt gjennom kurs og oppfølging, men det er gjennom praktisk samarbeid på en arbeidsplass at de virkelig får brynt seg på utfordringene.

Etter fem års virksomhet er Fredskorpset nå evaluert av danske PEM-Consult og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) for Norad. Evalueringen viser at Fredskorpset gjennom partnerskap og utveksling skaper resultater. Utviklingen er lettest målbar hos deltakerne og innenfor fagområder på nasjonalt nivå. For bygging av institusjoner er utviklingseffekten noe mer uklar. En av grunnene til det er at deltakerne ofte vokser ut av institusjonene de kommer fra. Mange tilbys bedre betalte jobber, mens andre har fått lyst til å starte egen virksomhet.

Så langt har rundt 2500 unge mennesker vært deltakere i det nye Fredskorpset som var i full sving fra 2001. Det har vært fredskorpsdeltakere i arbeid i rundt 60 land, med hovedvekt på de viktigste land for norsk utviklingssamarbeid i Afrika og Asia.
Dagens Fredskorps bygger på moderniserte ideer fra det tidligere Fredskorpset som ble lagt ned i 1999. Det nye er at også deltakere fra utviklingsland reiser til Norge for å arbeide og å lære og at det foregår utveksling mellom utviklingsland. Sør-Sør-utvekslingen får spesielt gode skussmål i den nye evalueringen, og blir lagt merke til og av bistandsorganisasjoner over hele verden.

Fredskorpset støtter partnerskap mellom organisasjoner og bedrifter i Norge og utviklingsland. Disse partnerskapene utveksler unge medarbeidere som normalt arbeider ett år i utlandet. I tilegg har Fredskorpset et eget Sør-Sør-program for utveksling mellom utviklingsland og et Ung-program for aldersgruppen 18 -25 år, der det legges spesiell vekt på å skape holdninger og kunnskap. Et seniorprogram, for deltakere over 55 år, har også hatt en forsiktig start. Det er nå Fredskorps-partnerskap i alle fylker i Norge, og nye partnerskap rekrutteres gjennom en søknadsprosess der det først gis støtte til en forundersøkelse før partnerskapet kan etableres.Per Kr. Lunden er styreleder i Fredskorpset og har arbeidet med utviklings- og informasjonsspørsmål gjennom de siste 20 år.

Multimedia

Multimedia