AKSJEKJØP

Bonheur ASA har kjøpt 113 250 aksjer i Ganger Rolf
ASA til kr 254,- per aksje. Bonheur vil etter
kjøpet eie 18.819.382 aksjer i Ganger Rolf,
tilsvarende 51,87% av aksjekapitalen.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.