ÅRLIG OVERSIKT

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer
er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt
over informasjon som er gjort tilgjengelig for
allmenheten, jf. børsforskriften § 5-2 femte
ledd. Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt
for Ganger Rolf ASA (GRO).

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker