ÅRSRAPPORT 2006

Ganger Rolf ASA har i dag offentliggjort
årsberetningen for 2006. Se vedlegg på
www.newsweb.no eller selskapets hjemmeside
www.ganger-rolf.no

Engelsk oversettelse vil være tilgjengelig på
www.ganger-rolf.com i løpet av mandag 21. mai
2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker