ÅRSRAPPORT 2007

Ganger Rolf ASA har i dag offentliggjort styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2007. Se vedlegg eller selskapets hjemmeside www.ganger-rolf.no

Den trykkede versjonen av årsberetning og årsregnskap vil bli ettersendt den enkelte aksjonær.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker