ÅRSRAPPORT 2008

Ganger Rolf ASA har i dag offentliggjort styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2008. Se vedlegg eller selskapets hjemmeside www:ganger-rolf.no

Trykt versjon av årsberetning og årsregnskap vil bli sendt den enkelte aksjonær medio mai måned sammen med innkalling til ordinær generalforsamling som vil bli avholdt torsdag 28. mai 2009 kl 14:00


Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker