AVTALE OM OPPGRADERING AV KNOCK NEVIS

For full melding se www.newsweb.noFred. Olsen Production ASA (OTC-listet) som
indirekte eies med 57,7% av Bonheur ASA og
Ganger Rolf ASA har i dag sendt følgende
melding:

First Olsen Pte.Ltd, et heleid datterselskap av
Fred.Olsen Production ASA (FOP), har inngått en
avtale med Maersk Oil Qatar (MOQ) som tar sikte
på å oppgradere kapasiteten på lagerskipet Knock
Nevis som er på kontrakt til MOQ på Al-Shaheen-
feltet, offshore Qatar. Oppgraderingsprosjektet
har som mål å øke veskebehandlingskapasiteten på
skipet med 25%. Alle FOP-relaterte
kapitalkostnader i forbindelse med prosjektet
bæres av MOQ og i tillegg er det etablert en
kompensasjonsmekanisme som forventes å gi et
EBITDA-bidrag på 3-5 millioner USD over den
gjenværende delen av kontrakten.. Knock Nevis,
som med sine 564,000 dwt er verdens største
skip, er på kontrakt til MOQ frem til august
2009. MOQ kan teminere kontrakten første gang i
august 2007.

For ytterligere informasjon venligst kontakt
viseadministrerende direktør, Paal Hylin, i
Fred.Olsen Production ASA, +47 905 16 702

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.