EKS UTBYTTE NOK 10,00 I DAG/EX DIVIDEND NOK 10,00

Aksjene i Ganger Rolf ASA noteres ex utbytte NOK
10,00 fra og med i dag, 17.12.2007

The shares in Ganger Rolf ASA will be traded ex
dividend NOK 10,00 as from today, 17.12.2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.