ENDELIG ÅRSREGNSKAP FOR 2005

Styret i Ganger Rolf ASA har vedtatt endelig
regnskap for 2005. På enkelte områder avviker
dette noe fra foreløpig årsmelding som ble
offentliggjort 15. februar 2006.
En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www:newsweb.noStyret i Ganger Rolf ASA har vedtatt endelig
regnskap for 2005. På enkelte områder avviker
dette noe fra foreløpig årsmelding som ble
offentliggjort 15. februar 2006.

Selskapet har kostnadsført 4,2 millioner i økte
administrasjonskostnader knyttet til pensjoner.
Driftsresultatet blir dermed negativt med 34.0
millioner.

Enkelte resultatjusteringer i tilknyttede
selskaper og deres datterselskaper, har medført
at resultat fra tilknyttede selskaper er
nedjustert med 18.2 millioner til 530.9
millioner.

Netto finansinntekter er nedjustert med 2,4
millioner til 124,1 millioner og skattekostnad
er redusert med 2,9 millioner.

Årsresultatet var 762,1 millioner, en reduksjon
på 21,9 millioner i forhold til resultatet som
ble rapportert i foreløpig årsmelding.

En tabellarisk oppsummering er vedlagt på
www:newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker