FINANSIELL KALENDER 2008

Planlagte rapporteringsdatoer:


29. februar: Resultat 4. kvartal 2007 og
foreløpig årsresultat 2007
30. april: Resultat 1. kvartal 2008
29. mai: Generalforsamling
18. juli: Resultat 2. kvartal 2008
6. november: Resultat 3. kvartal 2008

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.