FINANSKALENDER 2005 / FINANCIAL CALENDAR 2005

Planlagte rapporteringdatoer

15 Feb 05: 4. kvartal 04, foreløpig årsmelding 2004 og
presentasjon
4 May 05: 1. kvartal 05 og presentasjon
21 July 05: 2. kvartal 05 og presentasjon
2 Nov 05: 3. kvartal 05 og presentasjonPlanlagte rapporteringdatoer

15 Feb 05: 4. kvartal 04, foreløpig årsmelding 2004 og
presentasjon
4 May 05: 1. kvartal 05 og presentasjon
21 July 05: 2. kvartal 05 og presentasjon
2 Nov 05: 3. kvartal 05 og presentasjon

Tentative reporting dates:
15 Feb 05: 4th qtr 04, prel year end result 2004 and
presentation
4 May 05: 1st qtr 05 and presentation
21 July 05: 2nd qtr 05 and presentation
2 Nov 05: 3rd qtr 05 and presentation

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.