FINANSKALENDER 2006

Planlagte rapporteringsdatoer:

16. februar: 4. kvartal 2005, foreløpig
årsmelding 2005 og presentasjon
4. mai: 1. kvartal 2006 og presentasjon
20. juli: 2. kvartal 2006 og presentasjon
2. november: 3. kvartal 2006 og presentasjon

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.