FINANSKALENDER 2006, ENDRING AV DATO

Ganger Rolf ASA har tidligere meddelt at
resultat for 3. kvartal 2006 vil bli
offentliggjort den 2. november 2006. Dette er nå
fremskyndet til 1. november 2006.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.