FORLENGELSE AV CRUISESKIPET BALMORAL

For full informasjon se www.newsweb.noDet vises til børsmelding 26. mai 2006 om kjøp og
oppgradering av cruiseskipet `Norwegian Crown`
(bygget i 1988 og som vil endre navn
til `Balmoral`) av Fred.Olsen Cruise Lines Pte.
Ltd., et selskap indirekte heleid av Bonheur ASA
og Ganger Rolf ASA

Som et eget tiltak ved siden av oppgraderingen har
Fred.Olsen Cruise Lines Pte. Ltd. nå inngått
avtale med Blohm + Voss Repair GmbH, Hamburg om en
forlengelse av skipet med omlag 30 meter.
Forlengelsen vil øke passasjerkapasiten med omlag
35% og gi en høyere andel lugarer med balkong.

Totalprosjektet som inkluderer kjøp av skipet,
oppgradering og nå også forlengelse, beløper seg
til omlag USD 210 millioner.

Som meddelt 26. mai 2006 opererer skipet for tiden
under en bareboat avtale med NCL. Skipet vil bli
levert tilbake til Fred.Olsen Cruise Lines Pte.
Ltd. tidlig november 2007. Etter gjennomført
oppgradering og forlengelse vil skipet påbegynne
cruiseaktiviteter for Fred Olsen Cruise Lines i
januar 2008.

Investeringene bekrefter Fred.Olsen Cruise Lines
satsning på det britiske cruisemarkedet, som nå
har vokst kontinuerlig over en periode på 20 år.

For ytterligere informasjon kontakt Mike Rodwell,
Fred. Olsen Cruise Lines Pte. Ltd., tlf +44 7768
192068

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.