FORSLAG OM EKSTRAORDINÆRT UTBYTTE

Styret har i møte 28. september 2005 besluttet å foreslå
for en ekstraordinær generalforsamling at det gis et
ekstraordinært utbytte på kr 5,50 per aksje. Ekstraordinær
generalforsamling finner sted den 14. oktober 2005Ganger Rolf ASA vedtok i mai 2005 å utbetale et ordinært
utbytte på kr. 5,50 per aksje, samt et tilleggsutbytte på
kr. 5,50 per aksje, tilsammen kr 11,00. Sett i lys av
selskapets fortsatt positive resultatutvikling samt gode
utsikter i selskapets viktigste forretningsområder, har
styret i møte den 28. september 2005 besluttet å foreslå
for en ekstraordinær generalforsamling at det i tillegg gis
et ekstraordinært utbytte på kr. 5,50 per aksje.
I tråd med dette vil styret anmode representantskapets
ordfører om å innkalle til en ekstraordinær
generalforsamling som skal finne sted den 14. oktober
2005. Forutsatt godkjennelse av generalforsamlingen, vil
utbyttet bli utbetalt tidlig i november til de aksjonærer
som per 14. oktober har rett til utbytte.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.