Gjennomføring av kapitalnedsettelse

Selskapet har i dag mottatt melding om at kapitalnedsettelsen besluttet på årets ordinære generalforsamling ved innløsning av samtlige av selskapets egne aksjer, er registrert i foretaksregisteret. Selskapets registrerte aksjekapital er etter dette kr. 42 317 419

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.