GRO - BON - KONSESJON FOR BYGGING AV VINDKRAFTPARK

GRO BON - KONSESJON FOR BYGGING AV VINDKRAFTPARK


Utvidelse av vindkraftanlegget Crystal Rig (Crystal Rig II)

Fred. Olsen Renewables Ltd. (indirekte eiet av Ganger Rolf
ASA og Bonheur ASA) er tildelt en ny konsesjon, Crystal Rig
II, av the Scottish Executive for bygging av 52 vindmøller
med en installert effekt på mellom 120 MW og 156 MW
(avhengig av turbinvalg). Konsesjonen ligger inntil
Selskapets eksisterende vindkraftpark Crystal Rig, som er
på 50 MW og har vært i operasjon siden 2003. Byggestart for
Crystal Rig II er avhengig av en avklaring rundt
nettilknytningen, samt inngåelse av en langsiktig
salgsavtale på produksjonen av elektrisitet og `grønne
sertifikater`.Oslo, 12. juli 2005Kontaktperson: Terje Askvig 22 34 10 00 95 20 38 86

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.