INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til innkalling til årets ord.
generalforsamling sendt OSE 12. mai 2006.
Separat melding med påmeld.skjema som nevnt i
innkallingens siste avsnitt, sendes i dag
samtlige aksjonærer med kjent adresse. Fristen
for påmelding til generalforsamlingen er satt
til 29. mai 2006 kl. 1600. Det er ingen
ytterligere vedlegg til innkallingen enn
fullmaktskjemaer. Se www.newsweb.no
Som nevnt i innkallingen vil årsregnskapet bli
utsendt 24. mai 2006

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker