KANSELLERING

Det vises til tidligere børsmelding av 30 juli 2010.

Clune Pte. Ltd. (”Clune”), som er eiet av First Olsen Ltd., som igjen er eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA melder i dag at Nordic American Tanker Shipping Ltd. (”NAT”) har misligholdt sin plikt til å ta levering av et nybygg, et suezmax tankskip bygget på Bohai Shipbuilding Heavy Industry, Kina, under et Memorandum of Agreement av 2. november 2007.

Clune har derfor i dag kansellert nevnte Memorandum of Agreement og vil holde NAT ansvarlig etter lov og avtale for alle tap og utgifter.

Ytterligere informasjon kan fås av adm. direktør Per-Oscar Lund i First Olsen Ltd, tlf. 9078 0254.

Oslo, 5 august 2010

 

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.