KJØP AV CRUISE SKIP / ACQUISITION OF CRUISE VESSEL

Fred.Olsen Cruise Lines Ltd. (FOCL), som er eiet med 50 %
hver av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, har inngått avtale
om kjøp av cruiseskipet MS Grand Latino (grt. 28.388) for
levering i oktober 2005. Skipet vil da skifte navn. Skipet
er søster-skip til MV Black Watch som har vært operert av
FOCL siden 1996.

Skipet er planlagt satt inn i cruise trafikken tidlig i
2006 etter gjennomføring av omfattende oppgraderinger.

Etter kjøpet vil FOCL operere en flåte bestående av fire
cruise skip som i tillegg til nyervervet inkluderer skipene
MV Black Prince, MV Black Watch og MV Braemar.


Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde, Fred. Olsen &
Co., tlf. 22 34 10 00
Fred. Olsen Cruise Lines Ltd. (FOCL) which is owned 50% by
each of Ganger Rolf ASA and Bonheur ASA, has entered into
an agreement to purchase the 28.388 grt. cruise vessel MV
Grand Latino (to be re-named) with delivery in October
2005. The vessel is a sister ship to the MV Black Watch
which has been owned and operated by FOCL since 1996.

Following extensive upgrading the new ship is scheduled to
commence service in early 2006.

With this acquisition, FOCL will be operating a fleet of
four cruise vessels also including MV Black Prince, MV
Black Watch and MV Braemar.Contact person: CFO Mårten Lunde; Fred. Olsen & Co., tlf.no
47 22 34 10 00

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner