KONVERTIBLE OBLIGASJONER I FOE

Det vises til melding på www.newsweb.noKonvertible obligasjoner i FOE

Fred.Olsen Energy ASA (FOE) har tilbudt
investorene i sitt konvertible obligasjonslån
(FOE 02 4,5% 2004/09) å delta i en rettet
emisjon mot samtidig å oppgi konverteringsretten
under det konvertible obligasjonslånet. Den
rettede emisjonen vil bli gjennomført til
tegningskurs kr 68,- som tilsvarer
konverteringskursen under obligasjonslånet.
Obligasjonslånet med en rente på 4,5%, forfaller
i henhold til opprinnelig forfallsdato den 30.
mars 2009.
Totalt utestående under FOE 02 4.5% 2004/09 per
30. mars 2006 var NOK 362,8 millioner. Av dette
har Ganger Rolf ASA obligasjoner med pålydende
verdi NOK 149,8 millioner. Ganger Rolf har idag
akseptert det fremsatte tilbudet. Dette
innebærer at Ganger Rolf gjennom en rettet
emisjon vil tegne seg for 2.202.882 nye aksjer i
FOE tilsvarende en samlet innbetaling på NOK
149,8 millioner.
Den rettede emisjonen planlegges gjennomført i
løpet av juni, og Ganger Rolf vil etter dette
eie 20.314.382 aksjer i FOE.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde tlf
22341006

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.