KORREKSJON AV RESULTAT/UTVANNET RESULTAT PR AKSJE

Det vises til foreløpig årsmelding fra selskapet
datert 15.02.2006. Selskapet melder med dette
en korreksjon til resultaoppstillingens linje
for `Resultat / utvannet resultat per aksje`.
Basert på 9 070 000 utestående aksjer skal de
relevante tall være (NOK):

4Q05: 57,8, 4Q04: 31,8, 2005: 86,4, 2004: 75,9

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner