LEVERING AV BULFORD DOLPHIN

Det vises til børsmelding 13. september i år
vedrørende avtale om salg av boreriggen Bulford
Dolphin fra et datterselskap av First Olsen Ltd.,
som igjen er eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger
Rolf ASA.

Salget er nå gjennomført og Bulford Dolphin er
overlevert til sin nye eier offshore Ghana.

Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på ca.
USD 193 mill som blir bokført i 4. kvartal 2007.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.