LEVERING AV NYBYGG

Clune Pte. Ltd. ("Clune"), som er eiet av First Olsen Ltd., som igjen er eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA melder i dag at det er tatt levering av et nybygg, et suezmax tankskip, fra Bohai Shipbuilding Heavy Industry i Kina. Nybygget er tidligere videresolgt til Nordic American Tanker Shipping Ltd. ("NAT") ved et Memorandum of Agrement av 2. november 2007. Clune har i dag sendt Notice of Readiness til NAT hvoretter NAT har tre virkedager til å ta levering.

 Ytterligere informasjon kan fås av adm. direktør Per-Oscar Lund i First Olsen, tlf. 9078 0254.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.