LIGNINGEN FOR 2000

For informasjon se www:newsweb.noGanger Rolf ASA meddelte i forbindelse med
rapportering av 2. kvartal 2004 at et
datterselskap var ilignet korreksjonsinntekt i
forbindelse med en konsernintern transaksjon som
ble gjennomført i ligningsåret 2000. Saken har
siden vært til administrativ behandling der
selskapet har uttrykt sin uenighet i Oslo
likningskontors vurdering av de aktuelle
transaksjoner.

Det foreligger nå et vedtak i Likningsnemda som
i praksis vil innebære at datterselskapet blir
tillagt en korreksjonsinntekt på omlag 135
millioner kroner for ligningsåret 2000.
Effekten av dette, inkludert relaterte
tilleggsskatter, kan innebære at selskapet
pålegges en betalbar skatt i størrelsesorden 45
millioner kroner.

Selskapet har ikke tatt endelig stilling til den
videre behandling av saken og vil nå først
studere premissene for vedtaket i Likningsnemnda.

Kontaktperson: Finansdirektør Mårten Lunde, tlf
22 34 10 00

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.