MELDEPLIKTIG HANDEL

Jørn T. Røkaas, primærinsider i Ganger Rolf ASA,
har i dag gjennom sitt selskap Gyldenløve AS
solgt 250 aksjer i Ganger Rolf ASA til
snittkurs NOK 237 per aksje og 800 aksjer i
Fred. Olsen Energy ASA med snittkurs NOK 294,50
per aksje.

Gyldenløve AS og Jørn T. Røkaas beholdning
etter denne transaksjonen er henholdsvis 1.750
Ganger Rolf aksjer og 900 Fred. Olsen Energy -
aksjer.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner