MELDEPLIKTIG HANDEL

Jørn T. Røkaas primærinsider i Ganger Rolf ASA
solgte 19. februar 2007 gjennom sitt selskap
Gyldenløve AS 700 aksjer i Ganger Rolf ASA til
snittkurs kr 237 pr. aksje.
Gyldenløve AS og Jørn T. Røkaas beholdning
etter denne transaksjonen er 1.000 aksjer i
Ganger Rolf ASA

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner