MULIG UTSTEDELSE AV OBLIGASJONSLÅN

Styrene i Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA vurderer å gjennomføre utstedelse av et usikret 3-års obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med Bonheur ASA som utsteder og Ganger Rolf ASA som garantist.

Nettoprovenyet fra det mulige obligasjonslånet vil gå til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

DnB NOR Markets vil være tilrettelegger for obligasjonslånet.

Kontaktperson i DnB NOR Markets er Jan Krogh-Vennemo, telefon +47 22 01 77 89.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Peter Valheim - Finansdirektør, Fred. Olsen & Co.

Telefon + 47 22 34 10 06

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner