OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2007

I forbindelse med offentliggjøring av konsernets
resultat for 1. kvartal 2007, inviteres det til
presentasjon torsdag 10. mai kl 09:00 i Fred.
Olsen & Co.`s lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf. +47 22 34 10
31 innen onsdag 9. mai kl 16.00.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.