OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2007


I forbindelse med offentliggjøring av konsernets
resultat for 2. kvartal 2007, inviteres det til
presentasjon fredag 20. juli kl 09:00 i Fred.
Olsen & Co.`s lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Påmelding til Sissel Walum, e-post
sissel.walum@fredolsen.no eller
tlf. +47 22 34 10 31 innen torsdag 19. juli kl
16.00.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner