OFFENTLIGGJØRING AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2005

GRO og BON:
I forbindelse med offentliggjøring av
konsernenens resultat for 3. kvartal 2005,
inviteres det til felles presentasjon, onsdag
2.november,kl 1100(merk tidspunktet).GRO og BON:
I forbindelse med offentliggjøring av
konsernenes resultat for 3. kvartal 2005,
inviteres det til felles presentasjon, onsdag
2.november,kl 1100(merk tidspunktet).

I tillegg til rapporten for 3. kvartal vil det
bli gitt en utdypende orientering om
vindkraftvirksomheten.

Presentasjonen finner sted i selskapenes lokaler
i Fred. Olsens gt. 2, Oslo.
Påmelding meddeles Sissel Walum, E-post:
sissel.walum@fredolsen.no eller tlf 22341031
innen kl 1600 dagen i forveien.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner