PRESENTASJON/KORRIGERING AV TRYKKFEIL

Vedlagt oversendes materiale fra dagens felles
presentasjon for GRO og BON.

Selskapet gjør forøvrig oppmerksom på en
trykkfeil i teksten til det offentliggjorte
regnskapet pr 4. kvartal 2005:

Under headingen `Transport` side 4, 3. avsnitt,
skal 1. linje lyde:
`Comarit med datterselskaper hadde
driftsinntekter på 616,6 millioner (577,8
millioner) for året, og et resultat før skatt på
13,0 millioner (22,4 millioner).

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker