PRESENTASJONSMATERIALE 1Q07

Vedlagt oversendes felles presentasjonsmateriale
fra dagens resultatfremleggelser i Ganger Rolf ASA
og Bonheur ASA. Inkludert er også Fred. Olsen
Production ASAs 1Q07 presentasjon som ble
gjennomgått i møtet.
Se vedlegg på www.newsweb.no

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker