SALG AV BULFORD DOLPHIN


Et datterselskap av First Olsen Ltd., som igjen er
eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
inngått avtale om salg av Aker H3 boreriggen
Bulford Dolphin, bygget i 1977, for USD 211
millioner. Riggen er for tiden offshore Ghana
etter nylig å ha avsluttet en borekontrakt i
Nigeria.

Levering ventes å finne sted i løpet av 4. kvartal
2007 og salget ventes å gi en bokført gevinst på
ca. USD 193 millioner
For full melding se www.newseb.noEt datterselskap av First Olsen Ltd., som igjen er
eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har
inngått avtale om salg av Aker H3 boreriggen
Bulford Dolphin, bygget i 1977, for USD 211
millioner. Riggen er for tiden offshore Ghana
etter nylig å ha avsluttet en borekontrakt i
Nigeria.

Levering ventes å finne sted i løpet av 4. kvartal
2007 og salget ventes å gi en bokført gevinst på
ca. USD 193 millioner.

For ytterligere informasjon kontakt
administrerende direktør i First Olsen Ltd. Per-
Oscar Lund, tlf. 22 34 11 81/ 907 80 254
Les om ansvar og rettigheter

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.