SALG AV EDVARD MUNCH MALERIER

Følgende tre arbeider av Edvard Munch tilhørende
Ganger Rolf ASA ble i går solgt på auksjon hos
Sotheby`s i London for tilslagssummer som samlet
utgjør ca. GBP 4.23 millioner:

`Selvportrett med to farger` (1904)
`Badende menn` (1915)
`Ingeborg ved fjorden` (1915)

Et litografi av Edvard Munch (`Gammel dame`,
1883) tilhørende Ganger Rolf ASA kommer opp for
auksjon hos Sotheby`s på et senere tidspunkt.Salg av Edvard Munch malerier


Følgende tre arbeider av Edvard Munch tilhørende
Ganger Rolf ASA ble i går solgt på auksjon hos
Sotheby`s i London for tilslagssummer som samlet
utgjør ca. GBP 4.23 millioner:

`Selvportrett med to farger` (1904)
`Badende menn` (1915)
`Ingeborg ved fjorden` (1915)

Et litografi av Edvard Munch (`Gammel dame`,
1883) tilhørende Ganger Rolf ASA kommer opp for
auksjon hos Sotheby`s på et senere tidspunkt.

Kontaktperson: Direktør Victor Friberg, Fred.
Olsen & Co.
Tlf.: 22 34 10 00

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.