SALG AV EIERANDEL I NSA

Ganger Rolf ASA (GRO) melder at selskapet har
inngått avtale med Ofoten og Vesteraalen
Dampskibsselskap ASA (OVDS) og Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA (TFDS) vedrørende salg av
selskapenes eierandel på 33,33 % i Norwegische
Shiffahrts-Agentur GmbH (NSA) i TysklandGanger Rolf ASA (GRO) melder at selskapet har
inngått avtale med Ofoten og Vesteraalen
Dampskibsselskap ASA (OVDS) og Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA (TFDS) vedrørende salg av
selskapenes eierandel på 33,33 % i Norwegische
Shiffahrts-Agentur GmbH (NSA) i Tyskland.
Avtalen som består av ulike elementer, innebærer
at GRO vil motta omlag 92 millioner fra salget.
Samtidig beholder selskapet en rett til å motta
utbytte for regnskapsåret 2005.

Transaksjonen er forventet å gi en
regnskapsmessig gevinst på ca. 83,5 millioner
samt rett til utbytte tilsvarende 4,0
millioner. Begge disse elementer vil bli
rapportert i regnskapet for 4. kvartal 2005.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner