SALG AV KNOCK STOCKS

Stocks Pte Ltd som er et heleiet datterselskap
av First Olsen Ltd. som eies 50/50 av Bonheur
ASA og Ganger Rolf ASA har inngått avtale om
salg av M/T Knock Stocks, et enkelt skrog
suezmax tankskip bygget i 1993. Salgsprisen er
USD 32.75 mill og overlevering vil finne sted i
perioden 15. mars til 15. mai 2007.

For ytterligere informasjon se: www.newsweb.noStocks Pte Ltd som er et heleiet datterselskap
av First Olsen Ltd. som eies 50/50 av Bonheur
ASA og Ganger Rolf ASA har inngått avtale om
salg av M/T Knock Stocks, et enkelt skrog
suezmax tankskip bygget i 1993. Salgsprisen er
USD 32.75 mill og overlevering vil finne sted i
perioden 15. mars til 15. mai 2007.

Avtalen er gjort med forbehold om kjøpers og
selgers styregodkjennelser som ventes avklart
innen 19. januar.

En gjennomføring av salget vil gi en
regnskapsmessig gevinst på ca USD 19.6 mill.

For ytterligere informasjon kontakt
administrerende direktør Per-Oscar Lund,
tlf 22 34 11 81 / 907 80 254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.