SALG AV KNOCK STOCKS BEKREFTET

Det vises til børsmelding 15. januar d.å.
vedrørende salg av suezmax tankskipet Knock
Stocks fra et datterselskap av First Olsen Ltd.
som eies 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf
ASA.

Både kjøper og selger har bekreftet at
nødvendige styregodkjennelser nå foreligger og
at salget er endelig.

For ytterligere informasjon kontakt
administrerende direktør Per-Oscar Lund,
tlf 22 34 11 81/ 907 80 254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.