SALG AV TANKSKIP

First Olsen Ltd., som eies av Bonheur ASA og Ganger Rolf
ASA, har på vegne av skipseiende datterselskaper inngått
avtaler om salg av tre suezmax tankskip, Knock Clune, Knock
Dun og Knock Muir.

Leveringene vil finne sted innen 15. desember d.å. og
salgene vil gi en regnskapsmessig gevinst på tilsammen ca
USD 95 mill.

Kontaktperson: Adm. dir. Per-Oscar Lund, tlf. 90 78 02 54

Oslo 7. oktober 2005.First Olsen Ltd., which is owned by Bonheur ASA and Ganger
Rolf ASA, has on behalf of shipowning subsidiaries entered
sales agreements for the three suezmax tankers, Knock
Clune, Knock Dun and Knock Muir.

The deliveries are expected to take place within 15
December 2005, and the sales will yield an aggregate net
sales gain of about USD 95 mill.

Contact person: Man. Dir. Per-Oscar Lund,
phone: +47 9078 0254.Oslo 7 October 2005

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner