UTSKILLELSE AV FLYTENDE PRODUKSJON

Fred Olsen Production planlegger å gjøre en
rettet emisjon i selskapet opptil USD 200
millioner basert på en `pre-money` verdi av
selskapet i intervallet USD 250 - 290
millioner. Emisjonen vil rettes mot norske og
internasjonale investorer. Fred Olsen Production
ASA forventes børsnotert i løpet av 2007.
Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier som
finansiell rådgiver og tilrettelegger.
For full informasjon se www.newsweb.noMed referanse til børsmelding sendt 19. januar
melder Bonheur ASA (`Bonheur`) og Ganger Rolf
ASA (`Ganger Rolf`) at man i forbindelse med
utskillelse, en rettet emisjon og senere
børsnotering av den flytende
produksjonsvirksomhet har besluttet å omdanne
Fred Olsen Production AS til et ASA. Den
flytende produksjonsvirksomheten vil bli
organisert under og eiet direkte av Fred Olsen
Production ASA.

I forbindelse med omorganiseringen av
virksomheten har selskapet utarbeidet en
proforma åpningsbalanse for Fred Olsen
Production ASA (vedlegg).

Fred Olsen Production planlegger å gjøre en
rettet emisjon i selskapet opptil USD 200
millioner basert på en `pre-money` verdi av
selskapet i intervallet USD 250 - 290
millioner. Emisjonen vil rettes mot norske og
internasjonale investorer. Fred Olsen Production
ASA forventes børsnotert i løpet av 2007.
Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier som
finansiell rådgiver og tilrettelegger.

Fred. Olsen Production AS er en ledende operatør
innenfor flytende produksjon med lang erfaring
og sterk markedsposisjon i et marked med gode
vekstutsikter. Selskapet eier og opererer 5
FPSO/FSO enheter. Flåten vil bli utvidet med
ytterligere en enhet i 2007 gjennom ombygging av
suezmax-skipet Knock Allan til et FPSO-skip for
kontrakt på 10 år med opsjon for inntil
ytterligere 10 år med Canadian Natrual Resources
for operasjon i Gabon.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med
administrerende direktør i First Olsen Ltd., Per-
Oscar Lund, 2234 1181/9078 0254

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker