Presseinvitasjon fra Gartnerhallen

Presseinvitasjon fra Gartnerhallen Oppløftende resultater av 4-årig samarbeidsprogram: Forskning og innovasjon gir varig konkurranse- kraft og betydelig verdiskapning i norsk landbruk Velkommen til pressetreff. Tid: Tirsdag 23. august kl. 12.00 – 13.30 Sted: Gartnerhallens lokaler, Økern Torgvei 30, Oslo Påmelding ønskelig – se nedenfor Med Gartnerhallen i spissen, og med Bama, Planteforsk og Matforsk som samarbeidspartnere, har et fireårig samarbeidsprogram omkring forskning, utvikling og innovasjon allerede gitt betydelig verdiskapning og varig konkurransekraft i norsk landbruk. Gjennom samarbeidsprogrammet er det i perioden fra 2000 - 2004 totalt gjennomført 20 prosjekter, med en investeringsramme på 50 millioner kroner og deltakelse fra 32 forskere, 30 ingeniører/teknikere og 260 produsenter. På alle områder det er gjennomført prosjekter har norske råvarer styrket sin posisjon i forhold til import. Resultatene av prosjektene er svært oppløftende både faglig sett og verdiskapningsmessig. Estimert verdiskapning på produsentnivået alene var 55 millioner kroner allerede i 2004. Verdiskapningen i tiden fremover vil dreie seg om det mangedobbelte og resultatene av samarbeidsprogrammet vil i løpet av en 10 års periode gi en verdiskapning på minst 340 millioner kroner, mens ekstra dekningsbidrag til produsentene vil være i størrelsesorden 120 millioner kroner. I tillegg kommer verdiskapningen i resten av verdikjeden (grossistene og detaljistene). Prosjektene har også vist at nordmenn vil kjøpe norsk når kvaliteten er på topp. På sitt beste er det ingenting som kommer opp mot hva vi kan produsere her hjemme. Vi har naturgitte forutsetninger som gir konkurransefortrinn når det gjelder smak og kvalitet, og vi har konkurransefortrinn når det gjelder ferskhet og kvalitet på grunn av nærheten til markedet. Men en mer åpen konkurransesituasjon og økt import krever en offensiv utnytting av markedsmulighetene for norsk landbruk, med utgangspunkt i forbrukernes preferanser. Under pressetreffet ønsker vi å fortelle mer om dette og legge frem de gode resultatene av samarbeidsprogrammet samt hva som skjer videre. På møtet vil dere få treffe representanter fra Gartnerhallen, Bama, Matforsk, Planteforsk og produsentleddet. Av hensyn til servering ber vi vennligst om påmelding til Gartnerhallen, tlf. 23 24 93 00 innen kl. 16.00 i dag. Hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Arnt Foss Daglig leder i Gartnerhallen ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no