GE Energy kjøper Covnerteam  - akselererende tilvekst innen høyeffektive, elektriske løsninger

Oslo, 31. mars 2011 – GE (NYSE:GE) har inngått avtale om å kjøpe 90 prosent av det franske selskapet Converteam for 3,2 mrd USD. Converteam er en ledende leverandør innenfor elektrifisering og automasjonsutstyr, og styrker GEs posisjon som en av verdens største leverandører av energiløsninger.

 • ·         Gir økt produkt- og tjenestekapasitet innenfor kraftelektronikk, industriell automasjon, prosesshåndtering samt kapitaliserer på kundenes økte etterspørsel vedrørende elektrifisering;
 • ·         Bedrer GEs tilbud i raskt voksende sektorer som krever høy energieffektivitet, som olje- og gassindustrien, termisk energiproduksjon og fornybare energikilder;
 • ·         Utvider GEs portefølje av ulike løsninger for metall- og gruveindustrien samt marin sektor;
 • ·         Forbedrer GEs mulighet til å innføre integrerte løsninger i nøkkelregioner, som Brasil, Russland, India og Midt-Østen;
 • ·         Forsterker GEs oppkjøpsstrategi innenfor målrettede områder tilknyttet infrastruktursegmentet som vil gi merverdi til selskapets kjerneteknologier, med åpenbare operative synergier.

GE er kommet til enighet med en kontrollerende gruppe aksjonærer som blant annet består av selskapsledelsen, Barclays Private Equity samt LBO France. Transaksjonen, som er godkjent av Converteams ledergruppe og ansatterepresentanter, forventes sluttført i løpet av tredje kvartal 2011, under forutsetning av at vanlige vilkår er oppfylt. Converteams øverste ledelse vil beholde ca. 10 % av selskapets aksjer. Det er inngått avtale om at GE vil kjøpe de resterende aksjene i løpet av de neste to til fem årene. Prisen for aksjene kan variere i henhold til tidspunkt for salg, selskapets resultat og andre faktorer. GE regner med at prisen ikke bør overstige 480 millioner USD.

Converteams løsninger gir kunder i forskjellige industrier mulighet til å erstatte eller forbedre sine mekaniske prosesser ved hjelp av elektriske løsninger som leverer bedre pålitelighet, krever mindre vedlikehold og med lavere utslipp. Converteams portefølje inkluderer styreenheter og annen kraftelektronikk, avanserte roterende maskiner, generatorer og styreenheter som, når de integrereres, henvender seg til tre kritiske kundebehov innenfor en rekke bransjer:

 • ·         Konvertere elektrisitet til mekanisk arbeid for eksempel gasskompressorer i naturgassledninger;
 • ·         Omvandle mekanisk kraft generert fra vindkraft, termisk energi eller vannkraftverk til stabil elektrisitetsproduksjon;
 • ·         Justere elektrisk frekvens til kundens presise behov, som i solkraftomformere.

Markedet for energieffektivitet, elektrifisering og automasjon, der Converteam er aktiv, ble verdsatt til over 30 mrd. USD i 2010, og vokser raskere enn den globale BNP-økningen. Rundt 25 prosent av verdens elektrisitet brukes til å drive roterende maskiner i et bredt spekter av bransjer og næringer. Converteams høyeffektive løsninger er utviklet for å minske el-forbruket for roterende maskiner med nesten en tredjedel, hvilket sørger for store besparelser knyttet til kostnad, energiintensitet og utslipp av drivhusgasser. GEs globale rekkevidde og lokale ekspertise kommer til å forbedre Converteams mulighet til å hjelpe kunder i regioner med høy tilvekst, for eksempel i Brasil, Russland, Kina, India og Midt-Østen.

Med over 100 års erfaring innenfor kraftelektronikk og automasjonsteknikk, arbeider Converteam innenfor seks vertikale nøkkelsektorer: Offshore, samt landbasert olje- og gassindustri, kraftproduksjon, vindkraft og solenergi, industri, marin sektor og levrandørindustrien. På hovedkontoret som ligger i Massy, Frankrike, har Converteam 5 300 ansatte, hvorav over 1 600 ingeniører, samt virksomhet i mer enn 80 land. Converteam tilkjennega nylig at omsetningen i 2010 var på rundt 1,5 mrd USD med et resultat på ca 239 millioner USD. Ordreinngangen økte med 36 prosent sammenlignet med 2009.

- Høyeffektive, elektriske løsninger utgjør en sterk trend på det globale energimarkedet. Våre kunder innenfor nøkkelbransjene etterspør mer pålitelige, effektive og fleksible løsninger for å forbedre sin konkurransedyktighet. Converteams personell er verdensledende, og deres energieffektive produkter og tjenester kobler sammen en mengde elementer i vår portefølje som gjør det mulig for oss å tilby integrerte løsninger til våre kunder, sier John Krenicki, GEs visestyreleder, konsernsjef og CEO i GE Energy.

- GE og Converteam kompletterer hverandre på en utmerket måte. Som mangeårig partner forstår GE vår forretningsmodell fullstendig, og kommer til å tilføre betydelige verdier ved å la våre teknikere arbeide med GEs enorme nettverk av forskere og ingeniører. Dessuten kommer vi til å utvide vårt globale nærvær, øke vår rekkevidde og utnytte en førsteklasses leveransekjede. Som en del av GE-familien har Converteam nå muligheten til ytterligere utvikling og tilvekst, noe som gagner både våre kunder og medarbeider, sier Pierre Bastid, president og konsernsjef ved Converteam.

 

Tilpasningen til GE:

 • ·         Elektrifisering: avgjørende for effektivitet og pålitelighet innen olje- og gassindustrien

Salg av fullstendige elektriske løsninger forventes å øke med 15 prosent årlig innen kompressorapplikasjoner for den globale olje- og gassindustrien. Elektrifisering er en økende trend innen naturgasslagring og rørledningtransport av gass der driftspersonell på kompresjonsanlegg står overfor økte krav til kostnadseffektivitet, strengere utslippsregler og sikrere matartryck. I tillegg vil fullt elektriske løsninger vokse innen global offshore letevirksomhet og produksjon der investeringskraften nå har vendt tilbake til nivåene før finanskrisen i 2008 og er anslått til $ 490 milliarder i 2011 (opp 11 prosent i forhold til 2010). Den langsiktige veksten innen offshore lete- og produksjonssektoren vil bli vesentlig forbedret ved levering av pålitelig kraft på havbunnen, i stedet for på en prosesseringsplattform titalls kilometer borte fra oljebrønnen. Dette gir økt produksjonseffektivitet og øker mengden av olje som kan utvinnes.

 • ·         Styrker GEs portefølje av løsninger innen solenergi og smart netteknikk.

Converteams produkter er mye brukt innen sektoren for fornybar energi, for å omforme ujevn og variabel produksjon fra solenergi, vind- og tidevannskraft til en leveranse med den høye kvaliteten og pålitelighet som kreves av nettselskapene verden over.

Kraftelektronikk er kritisk for å bringe fornybare kilder, som vind- og solenergi, inn på hovednettet, noe som gir stordriftsfordeler og stabil forbindelse til nettet. Industrien innen fornybar energi er ventet å vokse fra 46 gigawatt (GW) i årlige installasjoner i 2010 til 56 GW i 2013. Ved å inkludere Converteams teknologi, er GE godt posisjonert til å tilby et bredt spekter av løsninger for integrerte generatorer, omformere og vekselrettere, energikvalitet, og nettilknytning både til land- og offshorebaserte vindturbiner og solenergisektorer.

Den globale etterspørselen etter solceller (PV) er ventet å øke med 75 GW over de neste fem årene, der solkraftverk av industriell skala fortsetter å utgjøre en betydelig del av denne veksten. Ved å legge til Converteams teknologier innen energikonvertering vil GE kunne utvide sin portefølje av høyteknologiske løsninger for solkraftverk for å møtekomme disse kravene.

 • ·         Gir flere løsninger for metallindustrien, gruvedrift og sjøfart

Converteam tilbyr et bredt utvalg av elektriske systemer og styringssystemer for optimalisering av prosesser innenfor en rekke bransjer. Dette vil muliggjøre at GE kan videreutvikle kraftproduksjonen, enheter, fjernovervåking og diagnostikk, samt tjenester for metall- og gruveindustrien. Dette oppkjøpet vil bidra til at GE Energy nærmer seg målsettingen om å øke sine plattformer innenfor metall- og gruveindustrien ved å gjenta suksessen de har hatt innen olje og gass.

I tillegg til disse industriene støtter Converteam den globale handelssjøfarten og marinen med energiproduksjon, elektriske fremdriftssystemer, og løsninger for kraftdistribusjon og -styring. GE Energy ønsker å vokse innenfor dette segmentet ved å utnytte eksisterende aero-derivativ teknologi, sin globale rekkevidde og sin kostnadseffektive og konkurransekraftige distribusjonskjede. 

Oppkjøpet av Converteam bygger på dokumentert suksess av energianskaffelser

Oppkjøpet av Converteam overensstemmer med GEs oppkjøpsstrategi. Selskapet ønsker å fokusere på oppkjøp innen infrastruktur hvor GE kan tilføre merverdi til teknologien i sin kjernevirksomhet, med tydelige operative synergier.  Med Converteam vil GE Energy kunne tilby nye, integrerte produkter til eksisterende kunder, samt benytte sin teknikk innenfor et brett spekter av vertikal industri. I tillegg forventer virksomheten å kunne skape synergier til en verdi av ca 250 millioner USD årlig i løpet av femte driftsår.

GE Energy har en veldokumentert historikk av suksessfulle oppkjøp. Eksempler på dette er oppkjøpet av Nuovo Pignone (olje og gass), Jenbacher (gassmotorer), Enron Wind og VetcoGray (borring og produksjon). Converteam er det siste selskapet i rekken av oppkjøp på totalt 11 milliarder USD som har kraftig ekspandert porteføljen til GE Energy. I løpet av de siste seks månedene har GE Energy kjøpt opp Dresser Inc, Wellstream Holdings, Lineage Power Holdings, Well Support (fra John Wood gruppen), og nå Converteam. Disse høyteknologiske selskapene kompletterer kjerneteknologien i GE Energy og gjør det mulig for selskapet å øke sitt tilbud for viktige bransjer, samt fordype relasjonen til kunder innen infrastruktur som søker mer effektive og mangesidige energiløsninger.


For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

Eystein Aspesletten

GE Energy

+47 23 28 21 88

+47 952 41 301 (m)

eystein.aspesletten@ge.com

Frank Farnel

GE Energy

+33 6 18 42 20 67

frank.farnel@ge.com

Olivier Crombez

Hopscotch Europe In One

+46 8 52500984

ocrombez@hopscotch.eu

Om GE

GE er et allsidig selskap for teknologi, media og finanstjenester, som fokuserer på å løse noen av verdens største utfordringer. Med produkter og tjenester som omfatter alt fra energi, vann, transport og helse til tilgang til penger og informasjon, betjener vi kunder i mer enn 100 land og har mer enn 300 000 ansatte over hele verden. 

I energisektoren bidrar GE med utvikling og tilpassing av teknologi som effektiviserer bruken av naturlige ressurser. Med 60,000 ansatte globalt sett og inntekt i 2009 på 37 milliarder dollar er GE Energy www.ge.com/energy en av verdens ledende leverandører av kraftproduksjon og overføringsteknikker for kraft. Delene som utgjør GE Energy – GE Power & Water, GE Energy Services and GE Oil & Gas – jobber sammen for å tilby integrerte løsninger innenfor hele energiområdet inkludert kull, olje, naturgass og kjernekraft, fornybare ressurser som vann, vind, sol og biogass, samt andre alternative drivstoffer.

GE Energy i Norge har rundt 800 ansatte og jobber med olje og gass, sub sea, produksjon av vindturbiner, samt overføring og optimalisering. Hovedkontoret til GE Energy i den nordiske regionen ligger i Oslo. GE Energy i Norge har aktiviteter i Oslo  Stavanger, Bergen og Trondheim.

Mer informasjon finner du på selskapets hjemmeside www.ge.com. GE er ”imagination at work.” 

Tags: