”Industrial Internet” kan øke den europeiske BNP med 16 000 milliarder kroner innen 2030, ifølge GE-rapport*

  • Store økonomiske fordeler av å koble sammen maskiner via internett for å drive en ”produktivitetsrevolusjon” i Europa.
  • Bare 1 % effektivitetsøkning innen helseomsorg, luftfart, transport og energi kan utgjøre besparelser på 40 milliarder euro (290 milliarder NOK).
  • GE Measurement and Control i Bergen er en pioner innen Industrial Internet og utvikler en "fugleburkuppel" til innsamling for av undervannslyder for analyse.

LONDON: 19. juni, 2013 – GE (NYSE: GE) publiserer i dag en ny rapport om den potensielle forretningsmessige og økonomiske effekten av et industrielt internett i Europa. Rapporten hevder at det industrielle internettet, et åpent, globalt nettverk som knytter sammen mennesker, data og maskiner, kan tilføre 2,2 billioner euro (16 000 milliarder NOK) til de europeiske bruttonasjonalproduktene innen 2030, noe som kan gi et etterlengtet løft av økonomien. I tillegg kan bransjen spare milliarder av euro hvis det industrielle internettet får en økning på bare 1 % i den årlige produksjonsveksten i løpet av de neste 15 årene.

Styreformann og adm. dir. for GE, Jeff Immelt, sa: “Når industrimaskiner, infrastruktur, økosystemer og mennesker på jobb knyttes til internett, kan vi oppnå unike effektivitetsøkninger og stor økonomisk verdi for de europeiske økonomiene. Det industrielle internettet samler verdens beste teknologi for å løse våre største utfordringer. Det er en mulighet til å skape meningsfulle endringer i Europa og resten av verden.”

Det industrielle internettet vil spare hundre milliarder av euro i bortkastet tid og ressurser i den europeiske industrien ved å knytte sammen internettilkoblede maskiner, produktdiagnose, programvare og analyse for å oppnå mer effektive, mer proaktive, forutsigbare og strategisk automatiserte operasjoner.

Rapporten beskriver store muligheter for Industrial Internet i olje og gass-sektoren. GEs måle- og kontrollsystem for overvåking av forholdene på havbunnen er utviklet i Bergen og er et godt eksempel. Det såkalte “fugleburet” måler lyd og elektriske signaler fra undersjøisk utstyr, ofte et tidlig varselsignal på begynnende lekkasjer og andre problemer. Det lyttende ”øret” – en rekke sensorer i en kuppel på 250 kg som er plassert på havbunnen eller på undersjøisk utstyr – ble utviklet av norske ingeniører.

GE-teamet utvikler nå et stort databibliotek med lyder fra eksisterende undersjøiske installasjoner for å øke varslingsegenskapene til systemet. GEs dataeksperter og ingeniører jobber nå med å utvikle algoritmer for å påvise lignende unormale lyder i fremtiden.

GEs rapport “The Industrial Internet - Pushing the Boundaries of Minds and Machines: A European Perspective (Det industrielle internettet – flytter grensene for mennesker og maskiner: Et europeisk perspektiv) ble publisert i London i dag. For å kunne realisere potensialet til det industrielle internettet, oppfordrer GEs rapport til en robust politisk ramme fra de europeiske myndighetene, som tillater fri flyt av data i et trygt og sikkert miljø og uten forskjellige regler og standarder for hvert land og datasett. Hvis ikke systemet administreres på riktig måte, hevder rapporten at nye bestemmelser på disse områdene kan komme til å utgjøre store tariffhandelsbarrierer for den digitale økonomien. Mange europeiske firmaer har global ekspertise og er i en god posisjon til å utnytte det industrielle internettet.

– Slutt –

* GEs Europarapport ”Minds + Machines: A European Perspective (Mennesker og maskiner: Et europeisk perspektiv) er en oppfølger til rapporten fra november 2012:n "Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines" av Peter Evans, leder for global strategi og analyse hos GE og Marco Annunziata, sjeføkonom hos GE. Her forutses at det industrielle internettet kan oppnå en økning på 46 prosent i den globale økonomien, eller 32,3 billioner dollar av den globale produksjonen.

Mark Maguire, bedriftskommunikasjonsleder, GE UK
Tlf.: 0207 302 6068 (arbeid)
Mob.: 07717 517 071
mark.maguire1@ge.com

Om GE Europe
I over 100 år har GE investert i å øke sitt nærvær i Europa. I dag har vi over 90 000 ansatte i Europa, og dekker enhver del av kontinentet. Du finner mer informasjon på nettsiden vår, på http://www.ge.com/europe/

Om GE
GE (NYSE: GE) jobber med meningsfulle oppgaver. Vi har de beste menneskene og den beste teknologien, og tar på oss tøffe utfordringer. Vi finner løsninger innen energi, helse og hjem, transport og økonomi. Vi bygger, driver, flytter og kurerer verden. Ikke bare ord, men handlinger. GE oppnår resultater. Du finner mer informasjon på nettsiden vår, på www.ge.com

Abonner

Dokumenter og linker