Statoilsaken og Geelmuyden.Kiese

STATOILSAKEN OG GEELMUYDEN.KIESE (Oslo, 29. oktober 2003) Statoil er Norges viktigste selskap, og hadde fortjent en langt bedre kommunikasjonshåndtering i tilknytning til den såkalte Iran-saken, som ble kjent gjennom Dagens Næringsliv 6. september. På bakgrunn av at enkelte har stilt spørsmål ved vår rolle i denne saken, oppsummerer vi her sakens fakta. Siden saken ble kjent, har Geelmuyden.Kiese kritisert informasjonshåndteringen og invitert Statoil-ledelsen til diskusjon om den. Det har skjedd offentlig, gjennom kronikk av Hans Geelmuyden i Dagens Næringsliv 1. oktober, og i en henvendelse fra daglig leder Stein Jacob Frisch til Statoils IR-ansvarlig Mari Thjømøe 6. september. I tillegg har Gunnar Mathisen, som er medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil, foreslått at selskapets kommunikasjonsdirektør deltar på et møte for å få analysert informasjonshåndteringen. Mathisen kjente kommunikasjonsdirektøren fra tidligere, og ønsket å utveksle synspunkter og erfaringer om håndteringen i denne saken. Mathisen har naturlig nok heller ikke gjort noen andre henvendelser for å gi GK oppdrag for Statoil. Det ville vært uforenlig med hans rolle i bedriftsforsamlingen. Geelmuyden.Kieses kritikk mot Statoil-ledelsens kommunikasjon retter seg særlig mot den linje som ble fulgt under Fjell. Vårt syn er at Statoil og ledelsen ville kommet langt bedre ut dersom man hadde håndtert den såkalte konsulentavtalen åpent og offensivt da internrevisjonen avdekket og gransket saken og konkluderte med at avtalen burde termineres. Ved ikke å lytte til revisjonen, og ved å holde saken skjult for de ansatte og offentligheten, beredte ledelsen grunnen for den medieeksplosjonen, omdømmekrisen og hoderullingen som fulgte. Norges viktigste selskap hadde fortjent bedre. 14. oktober henvendte ledelsen for NOPEF og YS i Statoil seg til Geelmuyden.Kiese for å få kommunikasjonsfaglig bistand til mediehåndtering i sitt arbeid for å informere medlemmene om det som hadde skjedd, etter at konstituert konsernsjef nektet å distribuere den informasjon man var blitt enige om. Det er en bistand vi har gitt, nettopp fordi de tillitsvalgtes syn på åpenhet og informasjon er sammenfallende med vårt eget syn i denne saken - og med vårt verdigrunnlag. Geelmuyden.Kieses vurdering var at oppdraget var uproblematisk i forhold til Mathisens verv i bedriftsforsamlingen, så lenge Mathisen ikke var involvert i prosjektet. Vi ønsker avslutningsvis å presisere at Gunnar Mathisen sitter i Statoils bedriftsforsamling i personlig kapasitet, og selvsagt ikke har del i den rådgivning vårt selskap gir til de tillitsvalgte. Rådgivergruppen ledes av Øyvind Johnsen, som har lang erfaring i arbeid for fagforeninger og frivillige organisasjoner, og femten års bakgrunn i arbeiderpressen. For mer informasjon, kontakt: Senior rådgiver Øyvind Johnsen, telefon 22 13 03 03 eller 908 67 385 Geelmuyden.Kiese flytter makt og innflytelse i favør av sine kunder ved hjelp av kommunikasjon. Geelmuyden.Kiese AS er heleiet av Geelmuyden.Kiese Gruppen, som er et av Skandinavias største kommunikasjonsbyråer, med 60 medarbeidere og kontorer i Stockholm, Oslo og København. Kundebasen består av 300 av Skandinavias ledende virksomheter og organisasjoner innen TMT, Bank/Finans, Olje/Energi, Offentlig sektor og Helse/Farmasi. Geelmuyden.Kiese er Special Partner og Nordics Hub for verdens største PR-selskap, Weber Shandwick Worldwide. http://www.geelmuyden-kiese.no/ ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00850/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker